چشمه در گنج یابی

چشمه در گنج یابی به عنوان نمادی مقدس شمرده شده که اساس حیات بشریت را رقم زده است. در طول تاریخ انسان همواره در کنار چشمه های چهارفصل شروع به تمدن سازی کرده و برای سپاس داری از چشمه ها، هدایایی را به آن تقدیم مینموده است که این هدایا با توجه به پتانسیل محیط دفن میشده اند. همچنین گذشتگان ما در کنار چشمه ها اموال خویش را مخفی کرده و چشمه را نشانه ای قرار میداده اند که بعدها بتوانند آن را پیدا کنند. در ادامه به تفاسیر اساسی خواهیم پرداخت.

چشمه در گنج یابی

چشمه ها عموما در نسخه های خطی (نقشه گنج) به عنوان نشانه دوم یا سوم در کنار تپه، درخت و دره کاربرد دارند و ما را به هدف میرسانند لذا چشمه میتواند خود به تنهایی نشانه آخر یعنی هدف نهایی نیز باشد. در صورتی که چشمه در اطراف یک تپه باشد به احتمال قوی باید ورودی تپه از همانجایی باشد که آب چشمه خارج میگردد. در صورتی که چشمه در بالای کوه باشد احتمال میرود در کنار آن هدایایی دفن شده باشد و در نهایت چشمه در دشت ها به عنوان نماد مقبره مورد کاربرد قرار گرفته است. توجه داشته باشید که تنها 15% الی 25% چشمه در گنج یابی صدق میکند و بقیه چشمه ها بدون مورد هستند.
چشمه خشک شده در دفینه یابی 

در صورتی که آثار و نشانه هایی از وجود چشمه ای باشد که آب آن خشک شده است معمولا در جهت طلوع آفتاب صبح مقبره ای وجود دارد، نظر دیگر این است که در جهت آبراه چشمه خشک شده هفت الی نه قدم برداشت و شروع به حفاری نمود، به احتمال قوی هدایایی از گذشتگان برای گرامیداشت چشمه خشک شده وجود دارد. به پایان مطلب اختصاصی سایت هیستوری آسیاتیک تحت عنوان چشمه در گنج یابی رسیدیم. سپاس از همراهی شما.
مطلب بعدی 👈 درختان در گنج یابی
نوشته چشمه در گنج یابی اولین بار در نشانه های گنج و دفینه. پدیدار شد.

چشمه در گنج یابی

جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید
09196638253
09196638254

چشمه در گنج یابی

چشمه در گنج یابی به عنوان نمادی مقدس شمرده شده که اساس حیات بشریت را رقم زده است. در طول تاریخ انسان همواره در کنار چشمه های چهارفصل شروع به تمدن سازی کرده و برای سپاس داری از چشمه ها، هدایایی را به آن تقدیم مینموده است که این هدایا با توجه به پتانسیل محیط دفن میشده اند. همچنین گذشتگان ما در کنار چشمه ها اموال خویش را مخفی کرده و چشمه را نشانه ای قرار میداده اند که بعدها بتوانند آن را پیدا کنند. در ادامه به تفاسیر اساسی خواهیم پرداخت.

چشمه در گنج یابی

چشمه در دفینه یابی

چشمه ها عموما در نسخه های خطی (نقشه گنج) به عنوان نشانه دوم یا سوم در کنار تپه، درخت و دره کاربرد دارند و ما را به هدف میرسانند لذا چشمه میتواند خود به تنهایی نشانه آخر یعنی هدف نهایی نیز باشد. در صورتی که چشمه در اطراف یک تپه باشد به احتمال قوی باید ورودی تپه از همانجایی باشد که آب چشمه خارج میگردد. در صورتی که چشمه در بالای کوه باشد احتمال میرود در کنار آن هدایایی دفن شده باشد و در نهایت چشمه در دشت ها به عنوان نماد مقبره مورد کاربرد قرار گرفته است. توجه داشته باشید که تنها 15% الی 25% چشمه در گنج یابی صدق میکند و بقیه چشمه ها بدون مورد هستند.

چشمه خشک شده در دفینه یابی 

چشمه خشک شده دفینه گنج

در صورتی که آثار و نشانه هایی از وجود چشمه ای باشد که آب آن خشک شده است معمولا در جهت طلوع آفتاب صبح مقبره ای وجود دارد، نظر دیگر این است که در جهت آبراه چشمه خشک شده هفت الی نه قدم برداشت و شروع به حفاری نمود، به احتمال قوی هدایایی از گذشتگان برای گرامیداشت چشمه خشک شده وجود دارد. به پایان مطلب اختصاصی سایت هیستوری آسیاتیک تحت عنوان چشمه در گنج یابی رسیدیم. سپاس از همراهی شما.

مطلب بعدی 👈 درختان در گنج یابی

نوشته چشمه در گنج یابی اولین بار در نشانه های گنج و دفینه. پدیدار شد.جهت اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید
09196638253
09196638254