دستگاه فلزیاب فیل رابرتسون Phil Robertson TC3X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا

جهت خرید و یا دریافت مشاوره ی رایگان با ما در تماس باشید

09196638253

09196638254

دستگاه فلزیاب فیل رابرتسون Phil Robertson TC3X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا
%%BLOGDESKLINK%%

وزن كلي- lbs 10/3  (40/1 كيلوگرم)
فركانس- 8/7 كيلوهرتز
1 سال ضمانت نامه
استفاده از دسته چپ و راست
4 صداي HD اختصاصي
تنظيم محافظ بازو با سيستم
توليد منحصر به فرد «طراحي رها كردن»
مجوز Real Tree Xtra Camo Finish
تنظيم منحصر به فرد مونتاژ متر
نمونه بزرگ براي استفاده رابط نور پس زمينه
استفاده از 6 باتري قليايي (شامل نمي شود)
وزن سبك و بادوام و با ساختار كربنات شده
8 طبقه از فلزات و تنظيم تفكيك آن ها
3 روش حذف: همه فلزات، سكه و جواهرات
قدرت سيگنال و نشانگر عمق در روش تعيين نقطه اي
وزن سبك در تنظيم تعادل به طور حرفه اي با كويل جستجو
رهاسازي سريع ميله و اضافه شدن تا 7 مهر به آن
قلاب هدفون خروجي mm5/3 (شامل نمي شود)

دستگاه فلزیاب فیل رابرتسون Phil Robertson TC3X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا


جهت خرید و یا دریافت مشاوره ی رایگان با ما در تماس باشید

09196638253

09196638254

دستگاه فلزیاب کماندر سی روبرتسون Commander Si Robertson TC1X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا

جهت خرید و یا دریافت مشاوره ی رایگان با ما در تماس باشید

09196638253

09196638254

دستگاه فلزیاب کماندر سی روبرتسون Commander Si Robertson TC1X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا
%%BLOGDESKLINK%%
 

وزن كلي- lbs 10/3  (40/1 كيلوگرم)
فركانس- 8/7 كيلوهرتز
1 سال ضمانت نامه
استفاده از دسته چپ و راست
4 صداي HD اختصاصي
تنظيم محافظ بازو با سيستم
توليد منحصر به فرد «طراحي رها كردن»
مجوز Real Tree Xtra Camo Finish
تنظيم منحصر به فرد مونتاژ متر
نمونه بزرگ براي استفاده رابط نور پس زمينه
استفاده از 6 باتري قليايي (شامل نمي شود)
وزن سبك و بادوام و با ساختار كربنات شده
8 طبقه از فلزات و تنظيم تفكيك آن ها
3 روش حذف: همه فلزات، سكه و جواهرات
قدرت سيگنال و نشانگر عمق در روش تعيين نقطه اي
وزن سبك در تنظيم تعادل به طور حرفه اي با كويل جستجو
رهاسازي سريع ميله و اضافه شدن تا 7 مهر به آن
قلاب هدفون خروجي mm5/3 (شامل نمي شود)

دستگاه فلزیاب کماندر سی روبرتسون Commander Si Robertson TC1X محصول TREASURE COMMANDER آمریکا


جهت خرید و یا دریافت مشاوره ی رایگان با ما در تماس باشید

09196638253

09196638254