آموزش کاوش قبر با فلزیاب

آموزش کاوش قبر با فلزیاب چگونه است؟
یکی از راه های بسیار آسان برای جستجوگران گنج کاوش کردن قبرهای باستانی و قبرهای مشکوک بسیار قدیمی می باشد که بخاطر کم بودن حجم کار حفاری و تشخیص این نوع اهداف برای اپراتورها بسیار راحت بوده. لذا: اگر شما منظقه ای دارید که قبرستان قدیمی دارد یا جاهایی میشناسید که تک قبر وجود دارد اصول کاوش این مکان ها اینگونه است که فلزیاب را در همان جا بالانس کنید یا نهایتا با 2 متر فاصله دستگاه خود را تنظیم کنید و اقدام کنید چراکه خاک ناحیه قبر با جای دیگر احتمالا متفاوت باشد و باعث بروز خطا در تشخیص نمی شود.
آموزش کاوش قبر با فلزیاب
اگر در این حالت دستگاه چیزی را تشخیص ندهد می توانید فلزیاب را خاموش کرده و جهت کاوشتان را عوض کنید به طور مثال از شمال به جنوب محل را کاوش کنید. این حالت مطمئن ترین راه برای کاوش قبر با فلزیاب است.
بعضی از قبرهای باستانی روی خود سنگی بزرگ دارند که بسیاری به اندازه خود قبر می رسد.دستگاه زدن در این قبرها کمی نیاز به تخصص دارد. به این گونه که می بایست حتما روی تخته سنگ روی قبر گنج یاب را بالانس کنید و قدرت دستگاهتان را اگر پالسی باشد روی نصف کمتر تنظیم کنید.بطور مثال اگر قدرت فلزیاب VLF ما 1 تا 100 باشد در این شرایط دستگاه را می توانیم تا 60 الی 70 تنظیم کنیم ولی اگر فلزیاب پالسی داشته باشیم در چنین قبرهایی 30 الی 40 تنظیم کنیم و بهترین جواب را می توان در این شرایط گرفت.
اگر در شراط ذکر شده باز هم فلز یاب هدفی را تشخیص ندهد سعی کنید دوباره سنس کنید و مراحل را دوباره تست نمایید.
نوشته آموزش کاوش قبر با فلزیاب اولین بار در فروش و خرید فلزیاب طلایاب گنج یاب معدن یاب باآخرین لیست قیمت. پدیدار شد.